نیم صفحه ی روزنامه های صبح ورزشی را در زیر می توانید مشاهده کنید

سایت گل- روزنامه ی صبح ورزشی کشورمان در حال و هوای دربی و کری خوانی های پیش از آن قرار داشتند. البته به واسطه ی دو روز مانده به دربی تهران، چندان این موضوعات داغ نیست و همین می تواند نشان دهد دربی به اهمیت گذشته نیست. اما زوم اصلی مطبوعات روی درخواست رسمی پرسپولیس برای محرومیت آندو بود . پرسپولیسی ها در نظر دارند هر طور شده شماره 14 استقلال را محروم کنند تا بدین طریق شانس پیروزی شان بالا رود. نیم صفحه ی روزنامه های صبح ورزشی را در زیر می توانید مشاهده کنید:

anaj13897632707tRZeq - نیم تای روزنامه های صبح ورزشی/ پرسپولیسی ها می خواهند آندو نباشد!
anaj1389763270XRubD8 - نیم تای روزنامه های صبح ورزشی/ پرسپولیسی ها می خواهند آندو نباشد!

anaj1389763270spPLCp - نیم تای روزنامه های صبح ورزشی/ پرسپولیسی ها می خواهند آندو نباشد!

anaj1389763270kM1caD - نیم تای روزنامه های صبح ورزشی/ پرسپولیسی ها می خواهند آندو نباشد!

anaj1389763270rEtbWh - نیم تای روزنامه های صبح ورزشی/ پرسپولیسی ها می خواهند آندو نباشد!

anaj1389763270KUBrKF - نیم تای روزنامه های صبح ورزشی/ پرسپولیسی ها می خواهند آندو نباشد!

anaj1389763270Ixn3yQ - نیم تای روزنامه های صبح ورزشی/ پرسپولیسی ها می خواهند آندو نباشد!

anaj13897632701R6Gsy - نیم تای روزنامه های صبح ورزشی/ پرسپولیسی ها می خواهند آندو نباشد!