در این مقال به مرور برخی از اطلاعات دربی می‌پردازیم که قطعا برای اولین‌بار است ذکر و مرور می‌شود.