دومین گل در دومین هفته متوالی یعنی مسلمان در اوج است

سایت گل – محسن مسلمان در چهارمین بازی برای پرسپولیس دومین گلش را برای این تیم به ثمر رساند تا ثابت کند خرید قابلی بوده است.
مسلمان  که بعد از گلزنی به سمت جایگاه 33 و محل استقرار هواداران تیفوسی پرسپولیس رفت با نشان دادن عدد 6 به آنها برد هفته  گذشته و البته عدد محبوب و مقدس آنها را جلوی چشم شان آورد تا  هواداران حسابی او را تحویل بگیرند.