هیس! مدل ها فریاد نمی زنند/ حرفهای تکاندهنده دو مدل زیر زمینی

نامش مریم و پیش تر مدل بوده است. از طریق یکی از دوستانش توانستم با وجود بی میلی اش بالاخره قرار ملاقاتی با او بگذارم. وقتی به دیدنم آمد از او درباره داستان مدلینگ شدنش پرسیدم. می گوید دو سال پیش یعنی وقتی درست 20 سال داشته به جای اینکه به دنبال ورود به دانشگاه باشد رویای مدلینگ شدن را در سر می پرورانده است. اما اکنون با اینکه 22 سال بیشتر ندارد، اعتیاد سبب شده تا چین و چروک بر صورتش بیفتد و دیگر زیبایی سالیان گذشته را نداشته باشد. یعنی یکی از مهمترین فاکتورهایی که باید داشته باشد.

مریم سرنوشت تلخی دارد. خوش شانس نبوده است. داستانش را چنین تعریف می کند: « دو سال پیش با من تماس گرفتند و گفتند برای عکاسی مدلینگ به خانه ای در خیابان فرشته بروم. سر از پا نمی شناختم. بدون معطلی لباسم را پوشیدم و به طرف آدرسی که داده بودند به راه افتادم. دلهره داشتم اما خوشحالی از اینکه بالاخره مدل خواهم شد باعث می شد بر ترسم غلبه کنم. به آدرس رسیدم. خانه ای چند هزار متری با حیاطی وسیع. مردی در خانه را به رویم باز کرد و گفت که بعد از گذشتن از حیاط خانه، باید برای عکاسی وارد زیرزمین شوم. ترسم بیشتر شد اما دیگر راه برگشتی نداشتم. چند مرد آنجا منتظرم بودند…» . به هق هق می افتد و سیگاری روشن می کند. دیگر تمایلی به ادامه دادن داستان ندارد. اما می گوید مدلینگ غیرقانونی چیزی جز سوء استفاده جنسی و اعتیاد برایش نداشته است. در دوسال گذشته برای چندین پوشاک و برند ایرانی کار کردم اما الان دیگر نمی توانم به کارم ادامه دهم. زیبایی ام را از دست داده ام و دیگر آن معصومیت در چهره ام دیده نمی شود.

از او درباره اعتیادش می پرسم. می گوید لازمه مدل بودن داشتن اندامی لاغر است. اما من به طور ذاتی اضافه وزن داشتم و برای کنترل آن به من پیشنهاد دادند که شیشه مصرف کنم؛ می گفتند شیشه اعتیاد ندارد و کمک می کند لاغر بمانم. من هم که دوست نداشتم کارم را از دست بدهم پذیرفتم. البته در کنار لاغر ماندن، انجام تمرینات بسیار سخت و طاقت فرسا دلیل دیگری بود که سبب شد مصرف شیشه را ادامه دهم. شیشه کمک می کرد که روز و شب بدون خستگی بیدار بمانم و تمرین کنم. این شد که الان دو سال است شیشه مصرف می کنم و دیگر نمی توانم آن را کنار بگذارم.

اینچنین که مریم می گوید امکان مدلینگ قانونی برای دختران جوان ایرانی وجود ندارد. اگر هم باشد خیلی کم است. به عنوان مثال اکنون فقط چرم درسا در ایران مدل خانم دارد و چند برند معروف دیگر. اما اغلب برندهای ایرانی برای اینکه از طرح های خود عکاسی کنند به صورت غیرقانونی از دختران به عنوان مدل استفاده می کنند.

manto-women

سکوت مدلینگ های غیرقانونی در برابر سوء استفاده های جنسی

سارا مدل دیگری است که پذیرفته درباره کاری که می کند یعنی همان مدلینگ و ابعاد آن صحبت کند. او می گوید که خوش شانس بوده و تجربه خوبی در مدلینگ داشته است. هرچند هرگز شانس مدلینگ قانونی شدن را نداشته اما از ابتدا این کار را به صورت خانوادگی و برای آرایشگاهها و مزون های زنانه انجام داده است. از کاری که می کند راضی است اما سارا پرده از رازی بر می دارد که یکی از دوستان مدلش به او گفته است. دامنه گسترده سوء استفاده های جنسی که از مدلینگ های زیرزمینی می شود اما در همان زیرزمین می ماند.

به باور سارا علت این سکوت غیرقانونی بودن کار مدلینگ دختران جوان در کشور ماست؛ زیرا این دختران هیچ پشتوانه قانونی ندارند. بنابراین اگر اتفاقی برایشان بیفتد نمی توانند از لحاظ قانونی موضوع را پیگیری کنند. از کسی شکایتی داشته باشند یا حتی بتوانند لب به اعتراض باز کنند. همین چند وقت پیش یکی از دوستانش برایش گفته که سال هاست مجبور به تن دادن به خواسته های عکاسان و تهیه کنندگان مدلینگ بوده اما جرات اعتراض نداشته است. زیرا اگر بخواهد اعتراضی هم داشته باشد خودش دستگیر و زندانی می شود.

بر اساس این گزارش دختران جوانی که در کشور ما به صورت غیرقانونی کار مدلینگ انجام می دهند از حمایت های قانونی برخوردار نیستند؛ اما بعد دیگر ماجرا دغدغه مسئولان در خصوص فعالیت این دختران است. فعالیتی که اکنون به فضای مجازی هم راه پیدا کرده و سبب شده تا برخوردهای سلبی با شبکه های مدلینگ از سوی مراجع انتظامی در دستور کار قرار گیرد.کمااینکه همین چند روز پیش جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از دستگیری حدود 50 آرایشگاه،‌ 50 مزون و 50 آتلیه عکاسی که کار مدلینگ انجام می دادند، خبر داد.

این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد با وجود تمامی آسیب هایی که در راه مدل شدن در کمین دختران جوان ایرانی وجود دارد؛ اما به نظر می رسد برخوردهای سلبی آنطور که باید و شاید نتوانسته از گرایش و اشتیاق آنان برای مدلینگ زیرزمینی بکاهد یا در آگاه سازی آنان نسبت به خطرات این کار موثر باشد. بلکه در عوض بایستی شرایطی را فراهم کرد تا دختران جوان از شرایط و آسیب های کار غیرقانونی و مدلینگ زیرزمینی کاملا مطلع شوند.