به تازگی روی کین، کاپیتان سابق یونایتدها، ادعا کرد که علی رغم کنار رفتن از پست سرمربیگری، فرگوسن هنوز به دنبال در دست داشتن همه امور در الدترافورد است.

سایت گل- لوئی ساها، مهاجم سابق منچستریونایتد، تاکید کرد که دیوید مویس اجازه نخواهد داد سرالکس فرگوسن در کارش در این باشگاه دخالت کند.

فرگوسن در پایان فصل گذشته به دوران پرافتخار حضورش در الدترافورد پایان داد و اکنون به عنوان یکی از مدیران باشگاه فعالیت می کند و معمولا بازی های شیاطین سرخ را از روی سکوها تماشا می کند.

به تازگی روی کین، کاپیتان سابق یونایتدها، ادعا کرد که علی رغم کنار رفتن از پست سرمربیگری، فرگوسن هنوز به دنبال در دست داشتن همه امور در الدترافورد است.

اما ساها این ادعا را که فرگوسن جانشینش را دست کم می گیرد، رد کرد و تاکید کرد که مویس هم اجازه نمی دهد کسی چیزی را به او دیکته کند.

او به خبرنگاران گفت:” روی کین برای منچستریونایتد احترام زیادی قائل است اما او همیشه چیزهایی که به ذهنش می رسد، را بیان می کند.

فکر نمی کنم کاری که فرگوسن در باشگاه انجام می دهد، در کار کسی اختلال ایجاد کند؛ او کمک و مشاوره می دهد.

اما کنترل همه کارها، فکر نمی کنم دیوید مویس چنین چیزی را بپذیرد.

او دوست دارد کارها را به شیوه خودش انجام بدهد. او مطمئنا به توصیه ها گوش می دهد اما فکر نمی کنم او اجازه بدهد کسی آنچه در باشگاه رخ می دهد را کنترل کند.”

ساها معتقد است مویس و فرگوسن می توانند رابطه کاری فوق العاده ای با هم داشته باشند و معتقد است که مویس می تواند منچستریونایتد را به تیمی هجومی تر تبدیل کند.

” این یک امتیاز است که هر دو را در باشگاه داشته باشند. یکی می تواند تازگی را به باشگاه بدهد و دیگر تجربه فوق العاده ای دارد.  
منچستریونایتد تصویر بسیار بسیار بزرگی در فوتبال انگلیس دارد. فکر می کنم این دو می توانند خیلی خوب با هم کار کنند.

مویس در باشگاهی بود که تصویری سخت و دفاعی داشت. او اکنون نیاز دارد تا تاکتیکی هایش را به سمت کارهای هجومی تر ببرد. فکر می کنم او می تواند این کار را انجام بدهد.”