اميدوارم بازي خوبي را شاهد باشيم تا در روزهايي که حضور تماشاگران کمرنگ شده است حاضران در استاديوم فردا از تماشاي مسابقه لذت ببرند

سایت گل- حسين فرکي در نشست خبري پيش از بازي تيمش مقابل داماش عنوان کرد:اين مسابقه براي ما و داماش از اهميت زيادي برخوردار است.با شرايطي که جدول دارد،کوچکترين غفلتي ما را از هدف مان دور مي کند و زحماتي که تا اينجاي کار کشيده ايم از بين مي رود.
اين مسابقه مي تواند به ما کمک کند تا در کنار رقباي خود در صدر رقابت کنيم و در کورس بمانيم.

ما مقابل تيمي بازي مي کنيم که قابل احترام است.داماش کادر فني و بازيکنان خوبي دارد و ناظمي و ربيعي فر که در کادر فني اين تيم حضور دارند هم از شاگردان خودم بوده اند.پيش بيني مي کنم مسابقه فردا،بازي راحتي براي هيچ يک از دو تيم نيست و فولاد و داماش براي پيروزي مي آيند.
اميدوارم بازي خوبي را شاهد باشيم تا در روزهايي که حضور تماشاگران کمرنگ شده است حاضران در استاديوم فردا از تماشاي مسابقه لذت ببرند.ما هم با همه احترامي که براي داماش قائل هستيم اما براي کسب هر سه امتياز به ميدان مي رويم.

غایبین:در اين مسابقه مهرداد جماعتي و مهدي بدرلو به دليل محروميت و ابوالحسن جعفري و ايوب کلانتري را به دليل مصدوميت در اختيار نداريم.