درجریان این مراسم سسک فابرگاس و سرخیو راموس با مسابقه دادند که درآن مسابقه بازیکن تیم مادریدی برنده شد. این مراسم در پیست اتومبیلرانی کاتالونیا برگزار شده بود

 

سایت گل- سسک فابرگاس و سرخیو راموس دو ستاره باشگاه مادریدی دیشب در مراسم معارفه «ایکس باکس وان» جدید شرکت کردند. این مراسم در حضور میهمانان فراوانی که تعداد زیادی از آنها بازیگرانی بودند که لباسهای اسطوره ای رومی ها را برتن داشتند و عده ای دیگر که لباس های زامبی را برتن کرده بودند برگزار شد.

درجریان این مراسم سسک فابرگاس و سرخیو راموس با هم رقابتی را برگزار کردند که درآن مسابقه بازیکن تیم مادریدی برنده شد. این مراسم در پیست اتومبیلرانی کاتالونیا برگزار شده بود

 

nwzo0h - عکس روز: سسک و سرخیو راموس ومعرفی ایکس باکس وان جدید