اگر عنایتی بتواند امسال و در حالی که 37 ساله است با تیم صبا آقای گل لیگ برتر شود برای چهارمین بار صاحب این عنوان شده است.

سایت گل – غلامرضا عنایتی و کریم انصاری فرد همچنان در صدر جدول گلزنان لیگ برتر قرار دارند. هر دو نفر در ادوار گذشته آقای گلی را در لیگ تجربه کرده  اند، غلامرضا عنایتی در سال 1380 در مسابقات لیگ اول با زدن 17 گل در 26 بازی برای ابومسلم برای اولین بارآقای گل شد.

او در سال 1383 با زدن 20 گل در 30 بازی برای دومین بار این بار با پیراهن استقلال و در سال 1384 برای سومین بار با زدن 21 گل در 30 بازی برای استقلال گل آقای گل مسابقات لیگ شد. کریم انصاری فرد هم در سال 1390 با زدن 21 گل در 34 بازی برای تیم فوتبال سایپا آقای گل لیگ برتر شد.

اگر عنایتی بتواند امسال و در حالی که 37 ساله است با تیم صبا آقای گل لیگ برتر شود برای چهارمین بار صاحب این عنوان شده است.

عنایتی می تواند برای کسب عنوان بیشترین ثبت آقای گلی از غلامحسین مظلومی بگذرد، مردی که در سال های 52، 53 و 55 با تیم های تاج سابق(دوبار) و شهباز آقای گلی را در مسابقات لیگ تجربه کرد.