Sorry. No data so far.

چهارشنبه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۶
»   اخبار برگزیده, توپ و تور  »   شکست تیم ملی در آخرین رقابت سخت جام جهانی/باخت 3-1 تیم ملی مقابل آمریکا
۲۶ شهریور ۱۳۹۴ , ساعت ۱۰:۵۹

شکست تیم ملی در آخرین رقابت سخت جام جهانی/باخت 3-1 تیم ملی مقابل آمریکا

تیم ملی والیبال ایران در مصاف با آمریکا اگرچه بهتر از بازی های قبلش بود، باز هم شکست خورد تا به همه تیم های قدرتمند جام باخته باشد.

تیم ملی والیبال ایران بعد از شکست تلخ و ناباورانه برابر ایتالیا، آخرین رقابت دشوارش را با آمریکایی ها در اوزاکا برگزار کرد. ترکیب اولیه تیم ملی همان ترکیب اولیه همیشگی بود. دفاع عالی محمد موسوی در ابتدای ست اول و رسیدن ایران به امتیاز دو نشان از یک پیشرفت در بازی بچه ها داشت اما در ادامه این آمریکایی ها بودند که خیلی میلیمتری به امتیاز 8 رسیدند.

ایران در ادامه بر بازی مسلط شد. تیم ملی که از بازی با ایتالیا خوب اسپک و سرویس می زد توانست لحظاتی بعد 15 بر 13 پیش باشد. این برتری امتیاز 16 بر 14 هم حفظ شد. بازی خوب محمد موسوی در دو روز اخیر، نقش عمده ای در تغییر ریتم بازی ایران در بازی با ایتالیا و ست اول بازی با آمریکا بود. ایران به امتیاز 19 رسید و فقط 15 امتیاز را آمریکایی ها گرفته بودند. تعداد بالای سرویس های از دست رفته توسط آمریکایی ها، ایران را در آستانه پیروزی قرار بدهد. ایران امتیاز 21 را با ویدئو چک به موقع کواچ بدست آورد، کاری که در بازی با ایتالیا هیچ وقت اتفاق نیفتاد. امتیاز 22 را روی یک دفاع گرفتیم و آبشار خوب غفور، امتیاز 23 را به همراه داشت معروف در این دقایق داشت عالی کار می کرد. امتیاز 24 این ست را موسوی گرفت و آمریکایی ها 20 بودند. خراب شدن سرویس آمریکایی ها این ست را به ایران داد. این ست شاید بهترین ست بازی تیم ملی از نظر روند بازی های جام جهانی ژاپن بود.

ست دوم

با شروع ست دوم ايراني ها كه تشنه برد هستند يك به يك امتياز گرفتند و اختلاف دو امتياز را حفظ كردند تا اينكه ٨-٦ تايم اوت فني اول را گرفتند. اما بعداز تايم اوت موتور امريكايي ها روشن شد و نويت آنها بود كه پيشي بگيرند، با همان دو امتياز اختلاف. حتي تايم اوت دوم فني را در امتياز١٦-١٤ گرفتند. معروف با دفاع ديويد لي امتياز ١٥ را گرفت، اما دوباره امريكايي ها با خراب شدن سرويس پيش افتادند و دو امتياز ديگر هم گرفتند و اختلاف را چهارتايي كردند.١٩-١٥.
كاپيتان ديويد لي با دفاع عادل غلامي تيمش را ٢٠ تايي كرد. همين موقع قاىمي به جاي ميرزاجان پور آمد و سرويس امريكايي ها هم به تور خورد و ايران امتياز ١٦ را هم گرفت. بعد هم خطاي لي امتياز ١٧ را براي ايران ثبت كرد اما ميلاد عبادي پور با اوت سرويس امتياز ٢١ را به امريكا داد، غفور با جاي خالي امتياز ١٨ را گرفت. وقتي امتياز ٢٢-١٩ شد كواچ دو تعويضه كرد؛ مهدوي و محمودي به جاي معروف و غفور امدند كه نتيجه اش امتياز ٢٣ براي امريكا بود. مت اندرسون با دو پوىن سرويس امريكا را به امتياز ٢٥ رساند و برد ست دوم با نتيجه ٢٥-١٩ برای آمریکا.

ست سوم

سامان فاىزي در ست سوم به جاي عادل غلامي به زمين آمد. ايران اولين امتياز را گرفت و بعد امريكا. بازيكنان دو تيم همديگر را تعقيب مي كردند ايران ٥-٣ جلو افتاد اما امريكايي ها با دفاع ميلاد مساىلي به يك قدمي ايران رسيدند ٤-٥ شدند اما ايراني ها امتياز ٦ را هم گرفتند كه انها هم زود جبران كردند و نتيجه را برابر ٦-٦ كردند. ايران با امتياز ٨-٧ تايم اوت اول فني را گرفت. دو تيم بعداز آن تا امتياز ١٢-١٢ برابر بودند اما امريكايي ها با دو امتيازي كه گرفتند ١٤-١٢ شدند. با خرابي دو سرويس امريكايي ايراني ها به امتياز ١٤ رسيدند اما قبل از آن امريكایی ها با دفاع ناقص سامان فاىزي امتياز ١٥ را گرفته بودند، ميرزاجان پور امتياز ١٥ را گرفت كه امريكايي ها خيلي زود با يك اسپك امتياز ١٦ و تايم اوت فني دوم را صاحب شدند. پوىن سرويس ميرزاجان پور و دفاع دو نفره سيد و غفور ايران را به ١٧ رساند كه جان اسپرا سرمربي امريكا تايم گرفت. دوباره دو تيم ١٧-١٧ برابر شدند. اين بار كواچ تايم گرفت. چرخش چندباره توپ اما نتيجه اي جز امتياز ١٨ را براي امريكا نداشت.

ايران خيلي زود خودش را به امتياز ١٨ رساند اما خطاي تور امريكا را ١٩ تايي كرد و بعد معروف با جاي خالي نتيجه را ١٩-١٩ كرد. با اوت سرويس امريكا ٢٠ تايي شد. سرويس امريكا هم اوت شد و دو تيم برابر ٢٠-٢٠. امريكايي ها دو امتياز را گرفتند و ٢٢-٢٠ جلو افتادند، كواچ هم تايم گرفت. ميلاد عبادي پور امتياز ٢١ را گرفت اما ديويد لي امتياز ٢٣ را گرفت. امير غفور از كوبيدن توپ به دفاع امريكا امتياز ٢٢ را گرفت. امريكايي ها امتياز ٢٤ را گرفتند و ايران درخواست ويدىو چك داد كه آن هم راي داور به نفع امريكا را تاييد كرد. بازيكن تازه وارد امريكا امتياز ٢٥ را گرفت تا با برد ٢٥-٢٢، ست چهارم تكليف برنده را مشخص كند.

ست چهارم
امريكايي ها كه تا به حال بدون باخت سر كرده اند، براي پاره نشدن نوار فيروزي هايشان با شروع ست چهارم به آب و آتش زدند. آنها اولين امتياز را گرفتند. هر چند خوشحالي آنها خيلي دوام نداشت و ايراني ها امتياز برابر را گرفتند. امريكا خيلي زود به امتياز ٤ رسيد و ايران با يك امتياز كمتر ٣ بود كه خرابي سرويس متىو اندرسون نتيجه ٤-٤ برابر شد. اما ميرزاجان پور يك امتياز به امريكايي ها داد. سيد امتياز ٥ را گرفت و امير غفور ايران را ٦-٥ جلو انداخت، اما وقتي اسپكش به اوت رفت دو تيم ٦-٦ شدند. دو تيم در امتياز ٧-٧ هم برابر شدند كريستين سون با پوىن سرويس امتياز ٨ و تايم اوت فني اول را براي امريكا گرفت. او دوباره با پوىن سرويس امتياز ٩ را گرفت تا دو امتياز جلو بيفتد. ٩-٧ و بعد هم امتياز ١٠ به امريكا رسيد. كواچ هم تايم گرفت. وقتي امتياز ١١-٧ شد ميرزاجان پور جايش را به قاىمي داد. بالاخره ايران اولين امتياز را ايران گرفت و ٨ تايي شد و بعد هم با تك دفاع قاىمي مقابل ساندر امريكايي ايران به ٩ رسيد و پوىن سرويس ميلاد عبادي پور امتياز ١٠ را براي ايران ثبت كرد. ١١-١٠. اما امريكايي ها بلافاصله چهارامتياز گرفتند و ١٤-١٠ پيش افتادند. غفور ايران را ١١ تايي كرد. رالي را ايراني ها با دفاع اندرسون بردند ١٢-١٤ شدند. اما امريكا زود امتياز ١٥ را گرفتند. براي امتياز ١٦ ايران درخواست ويدىو چك را داد كه داور امتياز امريكا را تاييد نكرد و به ايران داد. امريكايي ها كه اعترض شان به جايي نرسيد خيلي زود امتياز ١٦ و تايم اوت دوم فني را گرفتند. ١٦-١٣. با شروع بازي و داور خطاي موسوي را گرفت و امتياز ١٧ را به امريكا داد. وقتي سيد به اين راي اعتراض كرد، داور كارت زرد را به او داد. ساندر امتياز ١٨ را گرفت و كواج هم تايم. مت اندرسون با زدن سرويس به تور امتياز ١٤ را به ايران داد و دفاع موسوي از ساندر امتياز ١٥ را ثبت كرد. اما ميرزاجان پور امتياز ١٩ را به امريكا داد و راسل هم با زدن سرويس به تور ايران را به ١٦ رساند. اندرسون امتياز ٢٠ را گرفت اما بازيكن ٧ امريكا با اوت سرويسش امتياز ١٧ را به ايران داد. دفاع دو نفره ميلاد عبادي پور و سامان فاىزي از مت اندرسون ايران را ١٨ تايي كرد. با اين امتياز اسپرا تايم گرفت. ديويد لي امتياز ٢١ را گرفت. خطاي ميرزاجان پور امريكا را ٢٢ تايي كرد و ساندر هم با اسپكش امتياز ٢٣ را گرفت. ايران ١٩ تايي مي شود و عباديپور با زدن سرويس روي دست موجي امتیاز را به 20رساند. راسل باز پايپ امتياز ٢٤ را گرفت. غفور امتياز ٢١ را گرفت اما خيلي زود امريكايي ها امتياز ٢٥ را مي گيرند. اين ست با نتيجه ٢٥-٢١ تمام شد تا امريكايي ها با ٣ امتياز ديگر جايگاهشان را در صدر جدول تثبيت كرد. بردي كه آنها را به المپيك ريو نزديك تر مي كند.

لذت تماشای فیلم های جدید
در ملکانه تماشا کنید
www.molkaneh.com

آخرین مطالب این بخش اخبار برگزیده  , توپ و تور

آنهایی هم كه در سالن هستند برای والیبال طبل می‌كوبند، موج مكزیكی می‌دهندو دست می‌زنند. اتفاقی كه هیچ‌كس فكرش را هم نمی‌كرد. تا جایی كه حمید حمودی، پاسور تیم امیدها، گفته: «می‌خواستیم خانواده‌هایمان را بگوییم بیایند اردبیل تا ما را...
حضور ایگور کولاکوویچ و همسرش در ایران نشان داد که این مربی اهل مونته نگرو، برنامه طولانی مدتی برای حضور در ایران به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال دارد. مدتی قبل، «الکسا» و «ولیکو» نیز به پدرشان در تهران ملحق...
بسکتبال ایران وارد سالی پر برنامه شده و امسال شرایط بسیار خاصی خواهد داشت. با توجه به تغییرات نحوه مسابقات فیبا، ایران باید خودش را برای روزهای سخت و پرفشار آماده کند و از تجربه‌های بدست آورده‌اش از سال قبل...
ایوب بهتاج عصر چهارشنبه در شورای عالی ورزش استان اردبیل تصریح کرد: استان اردبیل در اردیبهشت ماه سال آینده میزبان مسابقات آسیایی والیبال خواهد بود و تمهیدات لازم برای برگزاری مسابقات اجرا می‌شود. وی افزود: قرار است به منظور حمل‌ونقل تیم‌های...
دانلود آهنگ جدید فریدون آسرایی و مانی رهنما به نام روزای روشن

دانلود آهنگ جدید فریدون آسرایی و مانی رهنما به نام روزای روشن

دانلود آهنگ جدید احمدرضا نبی زاده به نام فصل پنجم دانلود آهنگ جدید عماد طالب زاده به نام قدم میزنم دانلود آهنگ جدید یوسف زمانی به نام خواب جدایی دانلود آهنگ جدید یوسف زمانی به نام خواب جدایی
جدیدترین ترانه ها
  • آخرین مطالب