سایت گل – دوشنبه گذشته مجتبی تقوی رسما سرمربی ذوب آهن شد و جای لوکا را روی نیمکت این تیم گرفت .