»   اخبار سیاسی  »   روحانی: چرا این‌همه‌ تهمت‌می‌زنید؟/ براصولگرایی بدون‌ریا سلام
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ , ساعت ۱۶:۱۶

روحانی: چرا این‌همه‌ تهمت‌می‌زنید؟/ براصولگرایی بدون‌ریا سلام

حسن روحانی در جمع پرشور مردم تبریز، گفت: می توانید کسی را انتخاب کنید که جان میلیون ها انسان را به خطر می اندازد و می توانید کسی را انتخاب کنید که حیات میلیون ها نفر را حفظ کند.

حسن روحاني در جمع مردم تبريز با بيان اين جمله كه « ترکی یک زبان نیست؛ یک روحیه استوار است؛ درود من به مردم بلندآوازه تبریز»، گفت: سلام بر شما مردم که در 29 اردیبهشت 96، دوم خرداد 76 را تکرار خواهید کرد.

او ادامه داد: می توانید کسی را انتخاب کنید که جان میلیون ها انسان را به خطر می اندازد و می توانید کسی را انتخاب کنید که حیات میلیون ها نفر را حفظ کند.

اين كانديداي دوازدهمين انتخابات رياست جمهوري، در ادامه صحبت‌هايش گريزي به نجات درياچه اروميه زد و گفت: اگر دریاچه ارومیه خشک شده بود. طوفان نمک همه ی منطقه را فرا می گرفت و مردم ناچار به مهاجرت می شدند.

روحاني تاکید کرد:از اول کار این دولت هرکس می خواست در آذربایجان بیاید و سرمایه گذاری کند، منتظر دو چیز بود. دیشب از آقای استاندار موکدا پرسیدم او گفت دقیقا همین جور است: اول منتظر تحقق برجام و شکسته شدن تحریم ها بودند و دوم اینکه می خواستند ببینند دریاچه ارومیه می ماند یا نه. اگر دریاچه روز به روز به سمت خشکی مطلق می رفت هیچ سرمایه گذار داخلی و خارجی و حتی سرمایه گذارانی که در تبریز و ارومیه بودند، مجبور بودند کار خود را جمع کنند.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه روز جمعه برای ایران پای صندوق های رای می رویم گفت: دلواپسان آجرهای دیوارهای تحریم که خراب کرده ایم را در انباری قرار داده اند تا اگر دولت تغییر کرد دوباره دیوارهای تحریم را بسازند اما ما طرفدار پل هستیم.

روحانی با اشاره به انتخابات اخیر به عنوان پایتخت گردشگردی جهان اسلام در سال 2018 تاکید کرد: ما تصمیم گرفته و عهد بسته ایم که تبریز را در بلندتر از همیشه در تاریخ بنویسیم. در همین راستا نیز امروز صدها طرح و برنامه در این شهر اجرا می شود تا تبریز سال آینده پایتخت گردشگری جهان اسلام شود.

وی گفت: من از شما مي پرسم آيا ملت ايران،‌مردم ايران هر روز بايد در فكر باشند كه چه زمانی قطعنامه تحريم جديد ديگر عليه مردم ايران وضع مي شود يا آنكه منتظر باشند كه هر روز چه گشايش جديدي در زندگي آنها ايجاد مي شود؟

روحانی اظهار داشت: رهبري فرمودند،‌سايه جنگ را ملت ايران از سر اين كشور برداشت،‌اين كاملا سخن دقيقي است اما اين كدام دولت بود كه توانست قدرت ملي مردم را نقد كند؟ اين ملت ايران كه هميشه بود،‌قدرت ملت ايران همه هميشه بود،‌ پس چرا آنچنان ما را تهديد مي كردند،‌يك نفر نبود كه اين قدرت را در سطح جهاني نقد كند.

این نامزد ریاست جمهوری ادامه داد: شما ميخواهيد روز جمعه فردي را انتخاب كنيد كه بتواند با رهبران دنيا حرف بزند، به خداي احد و واحد! سوگند به خون همه شهيدان اين استان و ايران و اسلام! اگر روحاني يك ذره هوس براي رياست داشته باشد. آنچه روحاني ميخواهد آن است كه جانش و آبرويش را فداي شما كند.

این نامزد ریاست جمهوری تاکید کرد: ما ايران بزرگ و متقدري داريم و ميتوانيم قدرت ايران به بيش از گذشته به رخ جهانيان بكشانيم،‌روحاني البته به دنيا فحاشي نمي كرد. اما روحاني در مقام عمل قدرت دفاعي ايران و صلاح هاي راهبردي ايران را در اين سه سال و نيم به بيش از آنچه در 10 سال قبل بود فرستاد. شما اگر قدرتمند باشيد و در خيابان راه برويد كسي به شما كاری ندارد و مرتب نميخواهد بگوييد كه من قدرتمندم،‌شعار نياز ندارد،‌ما بايد قدرت پيدا كنيم و بايد بازار دنيا را بگيريم.

وی گفت: شما بازار نفت ما را به كشور عربستان داديد و بعد اظهار قدرت كرديد؟ شما منابع مشترك نفتي و گازي را نتوانستيد استفاده كنيد و در اختيار ديگران گذاشتيد و بعد اظهار قدرت كرديد. شما در مذاكره بيانيه خوانديد و سخنراني كرديد و تحريم جديد گرفتتيد و برگشتيد. اين دولت كاري كه كرد از طرف شما،‌مرد كارزار ديپلماسي را درست انتخاب كرد. مردم شما مگر نمي خواستيد در كشاورزي بيشتر روي پاي خود بايستيم؟ آنها شعار انقلابي گري ميدانند اما در سال آخر 6 ميليون تن گندم به كشور وارد كردند ما در سال گذشته سه ميليون تن گندم اضافه براي صادرات داشتيم،‌كساني ميتوانند از آينده ايران حرف بزنند كه گذشته آنها شهادت دهد.مردم دنبال شاهد باشيد،‌هر كه هر چه ميگويد دنبال شاهد باشيد،‌شاهد پرونده گذشته است.

روحانی گفت: مردم بگذاريد درد و دلي هم با شما بكنم. ما هر استاني كه ميرويم با مهرباني مردم مواجه ميشويم و شرمنده آنها مي شويم،‌ اما آدم در خيابان هاي تبريز كه راه ميرود،‌حالت ديگري است. من در خرداد 92 به شما قول هايي دادم،‌گفتم در زمينه هسته اي گره را باز ميكنم،‌گفتم ديوار تحريم هسته اي را خراب خواهم كرد،‌گفتم تعامل با جهان را بهتر خواهم كرد،‌گفتم در زمينه كشاورزي قدم خوبي خواهيم برداشت،‌در زمينه اقتصاد مشكل را حل خواهم كرد،‌ گفتم در بهداشت و درمان شرايط بهتري براي كشور ايجاد خواهم كرد،‌گفتم در صنعت برق و نيرو كارهاي بهتري خواهم كرد

روحاني در حالي كه لحنش را آرام كرده بود گفت: اما بعضي چيزها هم قدرت بازوي من نتوانست. من نميخواستم اين كلام را بگويم اما اينجا ميخواهم به شما مردم تبريز بگويم،‌بعضي كارها است كه با راي 51 درصد نميشود. اما راي بالاتر كارساز آن خواهد بود.

او تصریح کرد: چرا اين همه عليه روحاني و دولتش تهمت مي زنند،‌چرا صدا و سيما ضد اين دولت حركت ميكند؟ دعوا سر چيست؟ مردم عزيز! يك راه بيشتر نداريم و آن اينكه همه مردم را پاي صندوق آراء ببريم. مردم درخواست من از شما اين است كه هر نفر روز جمعه به همراه 11 نفر بيايد. ما دولت دوازدهم را درست مي كنيم. ما اگر همه پاي صندوق آراء رفتيم در اينجا دربسته و سربسته به شما قول ميدهم آنچه مي خواهيد شدني است.

روحاني در ادامه تأكيد كرد: ما همه ميتوانيم با وحدت و همبستگي، با كمك از رهبر عزيز و فرهيخته اي كه من حاضرم براي برخي از امور ده ها بار دست ايشان را ببوسم،‌ ما با وحدت و همبستگي و در كنار رهبري انشآءاله مشكلات را حل خواهيم كرد. شرطش يك+11 است. شرطش حضور همه مردم پاي صندوق آراء است.

او در اين هنگام از مردم پرسيد: مردم عزيز و بزرگوار تبريز و آذربايجان من از شما مي پرسم آيا از عهد و پيماني كه با هم در خرداد 92 بسته بوديم پشيمانيد؟ آيا قدم هايي كه قرار بود برداريم، نصفش را برنداشتيم؟

مردم در اين هنگام با گفتن كلمه «نه» پاسخ سئوال روحاني را دادند.

روحاني ادامه داد: البته كه 50 درصد ديگر گام ها به دولت دوازدهم مربوط خواهد شد و انشاءاله انجام خواهد شد. ‌اگر درياچه اروميه تثبيت شده است،‌البته كه كافي نيست و بايد قدم هاي بعدي برداشته شود. درياچه اروميه باز بايد مركز گردشگري جهان شود،‌اگر در اين دولت براي روستاييان 670 روستا گاز رسيده است و لوله كشي گاز شده است،‌ البته كه كافي نيست و بايد در دولت دوازدهم به طور كامل تمام شود،‌اگر در اين دولت براي 750 روستا آبرساني شده البته كه كافي نيست و بايد تا آخرين روستا انجام شود،‌اگر 970 كيلومتر براي آسفالت كار شده،‌كافي نيست و بايد ادامه يابد. ما با هم پيمان بستيم،‌راهي را آمده ايم،‌فقط تصميم اين است كه به عقب بازميگرديم يا نه؟

مردم هم شعار دادند«به عقب برنميگرديم.»

اين كانديداي دوازدهمين انتخابات رياست جمهوري در ميان مردم تبريز تأكيد كرد: تمام حرف ما اين است كه روز جمعه پاي صندوق مي رويم و مي گوييم به عقب برنمي گرديم .

او در ميان صحبت‌هايش، كنايه‌اي به بعضي از كانديداها زد و گفت: بعضي ها رویشان نمی شود بگویند برنامه ما، همان برنامه 8 سال قبل است. بابا!عزيز من! با پمپاژ پول كه كار درست نمي شود،‌من يكي از چيزهايي كه در دولت يازدهم موفق نشدم و بايد براي آينده دست به دست هم بدهيم،‌اين بود كه ميخواستم در اين كشور دروغ نباشد،‌اما باز هم دروغ مي گويند. مي گويند سندي بوده به نام 2030 كه دولت قبول كرده است.دولت در آن سند نوشته ما در چارچوب فرهنگ دینی خودمان عمل می کنیم.

روحاني تصريح كرد: طوري دروغ مي گويند كه حتي ميتوانند گزارش دروغ به رهبري بفرستند. من به رهبري و مردم اعلام مي كنم كه ما انقلابي امروز نيستيم ما انقلابي سال 40 هستيم،‌شما تازه انقلابي شديد. من بسيجي امروز كه نيستم،‌من بسيجي سال 59 هستم. به مردم دروغ نگوييد.اخلاق و راستگويي،‌در كنار هم بودن،‌حالا ميخواهيم به همان اهدافي كه براي آن جمعه پاي صندوق ميرويم، به آن اهداف سلام ميكنيم. بر اميد و اخلاق سلام! بر رهبر فرزانه انقلاب سلام! بر اصلاحات و اعتدال سلام! بر اصولگرايي بدون ريا سلام! بر سيد محمد خاتمي سلام!

مردم هم همراه با رئيس جمهور ترجيع بند «سلام» را تكرار كردند.

روحاني با بيان اين جملات سخنرانيش را تمام كرد: بر روح پاك شهيد بهشتي،‌ بر روح پاك آيت الله هاشمي رفسنجاني سلام! بر اسلام عزيز ما سلام! بر آذربايجان و ايران سلام! بر رأي ما در 29 ارديبهشت سلام! بر پيروزي 29 ارديبهشت سلام! دوباره اسلام،‌ دوباره ايران،‌دوباره اميد.

آخرین مطالب این بخش اخبار سیاسی

رفع حصر تا عید صورت می‌گیرد غلامرضا حیدری نماینده مردم تهران و عضو کمیته رفع حصر فراکسیون امید،‌ در توئیتر خود نوشت: طبق آخرین جلسات و مذاکراتی که با سران محترم قوا و آقای شمخانی داشته‌ایم، استنباط ما این بوده است...
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با صدور فراخوانی از عموم کارگران شاغل و بازنشسته و نهادهای صنفی کارگری خواستند تا برای روز چهارشنبه (دوم اسفند) با برپایی تجمع صنفی مقابل محل استقرار شورای نگهبان...
مادر زهرا رهنورد صبح امروز دار فانی را وداع گفت. زهره کاظمی مشهور به زهرا رهنورد (زادهٔ ۲۸ مرداد ۱۳۲۴ در بروجرد) نویسنده، روزنامه‌نگار و هنرمند اهل ایران است. وی دکتریِ علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناسی مجسمه‌سازی از دانشگاه تهران...
عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اقدام شرکت سامسونگ مبنی بر عدم اعطای گوشی‌های این شرکت به ورزشکاران اعزامی کشورمان به المپیک زمستانی کره جنوبی، اظهار داشت: رفتار ناشایست...
  • آخرین مطالب