الشعراوی که پیش از این به دلیل شکستگی – میکرو در ناحیه پای چپش چند ماهی از میادین به دور بود به تازگی از بند مصدومیت رها شده بود اما چهارشنبه شب دوباره از همان ناحیه مصدوم شد.

سایت گل و به نقل از ac-milan.ir-بر اساس آخرین گزارشات رسمی استفان الشعراوی که پس از چند ماه از بند مصدومیت رها شده بود دوباره تنها پس از گذشت 22 دقیقه بازی در برابر آژاکس تعویض شد هر چند که به نظر می رسد این تعویض به دلیل 10 نفره شدن میلان باشد اما آسیب دیدگی او هم دلیل این تعویض بوده.

میلان در وبسایت رسمی اش تایید کرد که استفان الشعراوی دست کم تا چهار هفته نمی تواند میلان را همراهی کند.

الشعراوی که چندین ماه از ناحیه شکستگی در پای چپ آسیب دیده بود چهارشنبه شب دوباره از همان ناحیه مصدوم شد.

آزمایشات جدید نشان داده که هیچ شکستگی جدیدی وجود ندارد اما ناحیه شکستگی قبل ملتهب شده.

بنابراین الشعراوی پیش از پایان نیم فصل که روسونری ها مصاف مهمی برابر رم و اینتر در پیش دارند دو تا سه هفته استراحت می کند و سپس برای مشاوره با متخصص دیگری به نام پروفسور نیک فن دیک راهی آمستردام هلند می شود.