باز هم می گویم ،ابراهیم زاده تا آخر فصل در راه آهن می ماند .در آن بازی هایی که گفتم حداقل 6-5 امتیاز از ما گرفته شد که تاثیرات خیلی بدی روی تیم مان گذاشت


سایت گل – راه آهن باز هم باخت تا  باز هم شایعاتی درباره اخراج  ابراهیم زاده به گوش برسد اما مدیرعامل این باشگاه اطمینان داد منصور تا آخر فصل سرمربی این تیم خواهد بود.