»   اخبار  »   در تعطیلات‌ نوروز آب و هوا چطور است؟+جدول
۲۹ اسفند ۱۳۹۱ , ساعت ۱۴:۰۹

در تعطیلات‌ نوروز آب و هوا چطور است؟+جدول

طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه به تناوب از غرب به شرق، در برخی نقاط استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، شر تهران، سمنان و دامنه‌های شمالی البرز رگبار تگرگ موقتی و کوتاه مدت پیش‌بینی ‌می‌شود.‌

رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به آغاز بارش‌ها در روزهای پایانی امسال و روزهای ابتدایی سال بعد گفت: سالی که نکوست از بهارش پیداست!

بهرام صناعی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به ورود 3سامانه جدید بارشی طی روزهای آتی به کشور، اظهار داشت: در روزهای پایانی سال جاری و آغاز سال جدید، به تناوب سه سامانه بارشی از روی کشور عبور می‌کند.

رئیس سازمان هواشناسی کشور در ادامه افزود: یکی از این سامانه‌ها از روز یکشنبه 91.12.27 از غرب وارد کشور می‌شود و طی روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه مناطق مختلف شمال غرب، غرب، جنوب غرب، شمال، تهران، مرکز، شمال شرق، شرق و دامنه‌های زاگرس مرکزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد:‌ فعالیت این سامانه به صورت بارش باران، وزش باد، کاهش دما در مناطق مرتفع و سردسیر بارش برف و در برخی نقاط با ریزش تگرگ موقتی همراه می‌باشد. پیش‌بینی می‌شود که در این مدت در مناطق یاد شده، دمای هوا بین 5 تا 15 درجه کاهش یابد. بیشترین فعالیت بارشی این سامانه در شمال و شمال شرق کشور خواهد بود.

صناعی یادآور شد:‌ هنگامی که این سامانه از اواخر چهارشنبه از شرق کشور خارج می‌شود، سامانه دومی از روز پنج‌‌شنبه 92.1.1 از غرب وارد کشور می‌شود و طی روزهای پنج‌شنبه، جمعه و شنبه ابتدا در نوار غربی و سپس در نوار مرکزی و در نهایت در نوار شرقی فعال می‌شود.

صناعی بیان داشت: بیشترین فعالیت بارشی این سامانه به نظر می‌رسد که در نوار جنوبی کشور باشد. این سامانه از عصر شنبه از جنوب شرق خارج می‌گردد.

وی بیان داشت: از عصر دوشنبه و طی روز سه شنبه در گذرگاه‌های کوهستانی استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات تهران و البرز و سپس طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در استانهای سمنان، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی به سبب بارش برف، لغزندگی و اختلال در تردد جاده ای پیش بینی می‌شود.

صناعی بیان داشت: طی این مدت در استان‌های تهران، البرز، قم، مرکزی، اصفهان، یزد و سمنان به سبب افزایش سرعت باد احتمال خسارت به تاسیسات دور از انتظار نیست.

وی خاطرنشان کرد: طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه به تناوب از غرب به شرق، در برخی نقاط استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، شر تهران، سمنان و دامنه‌های شمالی البرز رگبار تگرگ موقتی و کوتاه مدت پیش‌بینی ‌می‌شود.‌

وی همچنین گفت:‌ سامانه سومی از اواخر شنبه 92.1.3 از شمال غرب وارد کشور می‌شود و طی روز شنبه در شمال غرب و غرب و در روز یکشنبه در شمال غرب، شمال، تهران، مرکز، غرب و ارتفاعات زاگرس مرکزی فعال می‌شود.

رئیس سازمان هواشناسی کشور در ادامه افزود: بر همین اساس باد و باران پیش از آغاز سال جدید و پس از آن ادامه دارد.

پیش‌بینی وضع هوای کشور ویژه تعطیلات نوروز 92

نام استانیکشنبه91.12.27دوشنبه91.12.28سه‌شنبه92.12.29چهارشنبه91.12.30پنج شنبه92.1.1جمعه92.1.2شنبه92.1.3
آذربایجان شرقیبه تدریج ابری رگبار و رعد و برقبارش باران و برف وزش بادبارش پراکنده وزش بادصاف کمی ابریصاف کمی ابریکمی ابری نیمه ابریابری بارش باران و برف
آذربایجان غربیبه تدریج ابری رگبار و رعد و برقبارش باران و برف وزش بادبارش پراکنده وزش بادصافکمی ابریصافکمی ابریکمی ابری نیمه ابریابری بارش باران و برف
اردبیلبه تدریج ابری رگبار و رعد و برقبارش پراکنده وزش بادبارش پراکنده وزش بادصافکمی ابریصافکمی ابریکمی ابرینیمه ابریابری بارش باران و برف
اصفهانصافوزش بادرگبار بارانوزش بادنیمه ابریورزش بادصافغبار صبحگاهینیمه‌ابریبارش پراکندهصافغبار صبحگاهیصافنیمه ابری
البرزصافوزش بادرگبار بارانوزش بادنیمه ابریوزش باد صاف غبار صحبگاهینیمه ابریبارش پراکنده صافغبار صبحگاهیصافنیمه ابری
ایلامبه تدریج ابری رگبار و رعد و برقرگبار بارانوزش بادنیمه ابریوزش بادصافصافصافابریبارش باران
بوشهرصافرگبار بارانوزش بادنیمه ابریوزش بادصافوزش بادرگبار و رعد و برقابریکمی ابرینیمه‌ ابریابریرگبار و رعد و برق
تهرانصاف ورزش بادرگبار بارانوزش بادرگبار بارانوزش بادصافوزش بادصافنیمه‌ابریکمی ابریصافنیمه‌ابری
چهارمحال و بختیاریکمی ابری نیمه‌ابریبارش پراکندهوزش بادنیمه ابریوزش بادصافرگبار بارانابریصافکمی ابریابریرگبار باران
خراسان جنوبیصافبارش پراکندهورزش بادنیمه ابریوزش بادرگبار باراننیمه ابریبارش پراکندهصافبارش پراکندهوزش بادصاف 
خراسان رضویصافنیمه ابریبارش پراکندهبارش پراکندهوزش بادرگبار و رعد و برقابریصافبارش پراکندهوزش بادصاف
خراسان شمالیصافکمی ابریصافکمی ابریرگبار بارانوزش بادرگبار و رعد و برقابریصافبارش پراکندهوزش بادنیمه‌ابریبارش خفیف باران
خوزستانصافکمی‌ابریرگبار بارانوزش بادنیمه ابریبارش پراکندهصافابریبارش پراکندهصافکمی ابریرگبار و رعد و برقوزش باد
زنجانصافکمی ابریرگبار بارانوزش بادرگبار و رعد و برقوزش بادنیمه ابریکاهش ابرصافصافابریبارش باران و برف
سمنانصافکمی ابریصافورزش بادرگبار بارانورزش بادبارش پراکندهکاهش ابرصافکمی ابری

 

صافصاف ورزش باد
سیستان و بلوچستانصافکمی ابیصافوزش بادکمی ابریوزش بادکمی ابرینیمه ابریکمی ابریوزش بادافزایش ابربارش پراکندهصافوزش باد
فارسصافقسمتی ابریکمی ابرینیمه ابرینیمه ابریبارش پراکندهصافکمی ابریرگبار و رعد و برقوزش بادبارش پراکندهکاهش ابرصافنیمه ابری
قزوینصافکمی ابریافزایش ابربارش پراکندهرگبار و رعد و برقوزش بادصافصافکمی ابرینیمه ابریصافنیمه ابری
قمصافکمی ابرینیمه‌ابریبارش پراکندهوزش بادبارش پراکندهصافصافصافقسمتی ابریصافنیمه ابری
کردستانصافنیمه ابریرگبار و رعد و برقوزش بادابریکاهش ابرصافصافکمی ابریصافابریبارش باران و برف
کرمانصافصافکمی ابریورزش بادصافوزش بادنیمه‌ ابریبارش پراکندهنیمه ابریبارش پراکندهصاف
کرمانشاهنیمه ابریرگبار و رعد و برقرگبار بارانوزش بادرگبار بارانکاهش ابرصافصافنیمه ابریصافکمی ابریابریبارش باران و برف
کهکیلویه و بویراحمدصافکمی ابرینیمه ابریرگبار بارانابریبارش پراکندهصافرگبار بارانابریصافقسمتی ابریابری رگبار باران
گلستانصافکمی ابریصافقسمتی ابریبارش پراکندهابریرگبار بارانکاهش ابرصافکمی ابرینیمه ابریصاف
گیلانصافافزایش ابربارش پراکندهرگبار و رعد و برقوزش بادنیمه ابریکاهش ابرصافنیمه ابریصافنیمه ابریبارش پراکنده
لرستاننیمه ابریبارش پراکندهوزش بادرگبار بارانکاهش ابرصافصافنیمه ابریصافکمی ابریابریبارش پراکنده
مازندرانصافکمی ابرینیمه ابریرگبار بارانرگبار و رعد و برقابریبارش پراکندهکاهش ابرصافکمی ابرینیمه ابریصافنیمه ابری
مرکزیصافکمی ابریابریبارش پراکندهرگبار بارانوزش بادصافکمی ابریصافکمی ابریصافصافنیمه ابری
هرمزگانصافکمی ابریصافغبار محلیکمی ابریغبار محلیصافغبار محلیابریبارش پراکندهصافغبار محلیصاف
همدانصافکمی ابریابریبارش پراکندهرگبار بارانوزش بادصافکمی ابریصافکمی ابریصافابریبارش پراکنده
یزدصافکمی ابرینیمه‌ابریبارش پراکندهنیمه ابریوزش بادکمی ابریوزش باد نیمه ابریبارش پراکندهنیمه ابریبارش پراکندهصاف

آخرین مطالب این بخش اخبار

روزنامه اعتماد نوشت: «خرداد ماه سال جاري، زماني كه مقام‌هاي دولتي و برخي نمايندگان مجلس در حال ابراز تاسف از اجراي حكم شلاق كارگران معدن طلاي آق‌دره بودند، خبر رسيد كه حكم شلاق براي تعداد ديگري از كارگران صادر شده...
حالا با هم مرور می‌کنیم،  همه خبرهای مهمی را که در سال ۹۵ شنیدیم:وداع با «آیت‌الله»غروب ۱۹ دی‌ماه بود که خبری بهت‌آور ملت ایران را شوکه کرد. آن روز خبر رسید که آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی ـ رئیس مجمع تشخیص...
گردشگر باسابقه آلمانی که خاطرات و مشاهدات خود را از سه سفر به ایران به صورت یک کتاب سفرنامه منتشر و به همراه فیلم هایی مستند از سفرهای خود شخصا دربین هموطنان و گردشگران علاقه مند به ایران توزیع می...
کارشناسان ژاپنی در روز شنبه از استان آذربایجان غربی به منظور آشنایی با وضعیت در دریاچه ارومیه بازدید خواهند کرد....


  • دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی به نام قدم بزن

    دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی به نام قدم بزن

    دانلود آهنگ جدید مهدی احمدوند به نام عشق من دانلود آهنگ جدید حمید عسکری به نام این حرفا حالیش نیست دلم دانلود آهنگ جدید فرزاد فرزین به نام روزای تاریک دانلود آهنگ جدید شهرام ناظری به نام برگ ریزان
    جدیدترین ترانه ها
  • آخرین مطالب