“خائن ! منتظر 90 دقیقه ی عذاب آور باش.روز شنبه را برای تو به جهنم تبدیل می کنیم”

سایت گل- بدون شک ماریو گوتزه سوژه نخست بازی حساس وسرنوشت ساز بورسیا دورتمند وبایرن مونیخ در ورزشگاه اختصاصی بورسیا دورتمند “سیگنال ایدونا” پارک “خواهد بود.

به گزارش وب سایت رسمی کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران و به گزارش رسانه های آلمانی با نزدیک تر شدن به زمان بازی بورسیا دورتموند و بایرن مونیخ تهدیدهای اینترنتی در فضای مجازی برای ماریو گوتزه ستاره جوان بایرن مونیخ که در ابتدای فصل با مبلغ 37 میلیون یورو از دورتمند جدا شد و بایرن مونیخ پیوست به شدت در حال افزایش است.

در یکی از این پیامهای منتشر شده در فضای مجازی از سوی طرفداران افراطی باشگاه بورسیا دورتموند که از آن بسیاری دیدن هم شده خطاب به گوتزه عنوان گردیده :”خائن ! منتظر 90 دقیقه ی عذاب آور باش.روز شنبه را برای تو به جهنم تبدیل می کنیم”

اما ماریو گوتزه فارغ از این جنجالها در این رابطه به کیکر می گوید :”این بدترین لحظات عمر بازی من است. اما باید در پایان برای آن بجنگم زیرا من عاقبت آن تصمیم مهم را گرفتم”

بازی حساس و دربی بزرگ آلمان روز شنبه هفته آینده در ورزشگاه اختصاصی باشگاه زنبورها معروف به سیگنال ایدونا پارک برگزار خواهد شد.