حقیقی اکنون یک ماهی هست که با این وضعیت برای پرسپولیس بازی می کند و حاضر نیست پای خود را مداوا کند

سایت گل- کریم انصاری فرد گلزن تراکتورسازی در بازی با پرسپولیس  در تماسی با رضا حقیقی هافبک مصدوم پرسپولیس جویای احوال او شد و وقتی متوجه شد که حقیقی می خواهد با پای مصدوم کار را ادامه دهد به او هشدار داد مداوای پایش از مهم تر است و آن را جدی بگیرد تا در آینده به مشکل برنخورد اما حرف های کریم هم حقیقی را قانع نکرد تا او همچنان اصرار داشته باشد که با مصدومیت برای پرسپولیس بازی کند . 
حقیقی اکنون یک ماهی هست که با این وضعیت برای پرسپولیس بازی می کند و حاضر نیست پای خود را مداوا کند .