روي صحنه گل اول اهوازي‌ها مشکوکم و فکر مي‌کنم که آفسايد بود.دو نيمه متفاوت را سپري کرديم در نيمه اول موقعيت خلق کرديم که نتوانستيم از آن استفاده کنيم اما در نيمه دوم طبق انتظاري که داشتم، استقلال خوزستان خطرناک شد و توانست 3 گل به ما بزند البته روي صحنه گل اول اهوازي‌ها مشکوکم و فکر مي‌کنم که آفسايد بود.

برای مساوی آمده بودید؟
خیر براي برد آمده بوديم اما پس از دريافت گل اول، گل‌هاي بعدي را هم خورديم و من تا به حال اينطور گل خوردن را از تيمم نديده بودم. آنها عادت نداشتند اينطور بازي کنند و من بايد بيش از اين با آنها کار کنم.

زمین مسابقه؟
 متاسفانه زمين ورزشگاه الغدير خيلي نرم است و باعث خستگي تيم‌ها مي‌شود.

حرف آخر؟
فکر مي‌کنم بازيکنانم يک مقدار دچار غرور شده بودند و عامل اصلي شکست امروز مي‌تواند غرور آنها باشد.