این اسپری های برای مشخص کردن محل استقرار دیوار دفاعی تیم ها مورد استفاده قرار می گیرد و به این ترتیب داوران می توانند نظارت بهتری روی این مسئله داشته باشند

سایت گل- سپ بلاتر، رئیس فیفا، اعلام کرد اسپری های محو شونده که داوران در جام باشگاه های جهان استفاده کردند، در رقابت های جام جهانی 2014 مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

این اسپری های برای مشخص کردن محل استقرار دیوار دفاعی تیم ها مورد استفاده قرار می گیرد و به این ترتیب داوران می توانند نظارت بهتری روی این مسئله داشته باشند.

پیش از این، این اسپری ها در رقابت های جام جهانی زیر 17 و زیر 20 ساله های جهان مورد استفاده قرار گرفته بود و بازخوردهای خوبی داشت.

بلاتر به خبرنگاران گفت:” فکر می کنم این راه حل خیلی خوبی است؛ بعضی ها می گویند استفاده از این اسپری ها وقت گیر است اما همه داورانی که از آن استفاده کردند، بسیار راضی بودند.

نمایندگان بایرن گفتند در این رقابت ها دیوار دفاعی در محل دقیق آن تشکیل می شده؛ در حالی که در حال آلمان فاصله دیوارهای دفاعی بعضی مواقع به 5 متر هم می رسد. این یک نوآوری است. ما استفاده از این اسپری ها را در برزیل ادامه می دهیم.”