شنبه, ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
»   لیگ جهانی والیبال  »   برد شیرین اما سخت والیبال ایران برابر آرژانتین
132 بازدید
۳۰ خرداد ۱۳۹۵ , ساعت ۷:۲۹
برد شیرین اما سخت والیبال ایران برابر آرژانتین

برد شیرین اما سخت والیبال ایران برابر آرژانتین

تیم ملی والیبال ایران در سومین مصافش در لیگ جهانی رودرروی آرژانتین قرار گرفت.

تیم ملی والیبال کشورمان در سومین مصافش در لیگ جهانی ، به مصاف آرژانتین رفت. مصاف شاگردان لوزانو با شاگردان خولیو ولاسکوی بزرگ . ملی پوشان ایران برابر مردی قرار گرفتند که والیبال ایران را تکان داده بود. ولاسکو در دو سال و چند ماه گذشته از آرژانتین، تیمی ساخته که دوباره در قواره بزرگان جهان قرار گرفته و دیگر بازی آنها با ایر ان ،خیلی مصاف ساده ای هم نبود. بازی دو تیم خیلی حساس و نفسگر در ست اولپیش می رفت. ولاسکو تیمش را با استفاده از همه اسمی های سال های اخیر و البته جواد معنوی نژاد استفاده کرده بود ، تا امتیاز 12 تقریبا برابر با حریف پیش می رفت. در این امتیاز ، موسوی شروع به سرویس زدن کرد. ایران با سرویسهای او 15 بر 12 پیش افتادند . در ادامه آرژانتین امتیاز گرفت و بلافاصله ما 16 بر 13 بازی را به وقت استراحت فنی دوم رساندیم.

در ادامه مسابقه ایران با درخشش شهرام معروف ، شهرام محمودی و جواد معنوی نژاد اختلافاتش را با حریف به 4 پوئن رساند. ایران 22 بر 18 پیش بود که ولاسکو درخواست وقت استراحت کرد. وقت استراحتی که 2 امتیاز برای آرژانتینی ها داشت. بلافاصله لوزانو وقت استراحت گرفت و با این وقفه ، ایران امتیاز 23 را گرفت. پالادیوس امتیاز 21 را برای آرژانتین و شهرام امتیاز 24 را برای ما گرفتند و برای بردن این ست فقط یک امتیاز می خواستیم. سباستین سوله آرژانتین را به امتیاز 22 رساند و حالا یک دفاع از بچه ها ایران را پیروز این ست می کرد. معنوی نژاد در این لحظه توانست ایران را پیروز ست اول کند.

ست دوم:

ست دوم با اسپکی از شهرام محمودی که به اوت رفت برای ما شروع شد ، اسپکی که امتیاز را به آرژانتینی ها می داد. لوزانو درخواست چلنج داد و نتیجه ای هم نگرفت. در ادامه بچه های ما دو امتیاز متوالی گرفتند و ما 2 بر یک پیش افتادیم. کوبلاخن امتیاز برابر را برای آرزانتین گرفت. برونو برای آرژانتین سرویس زد. کلی رفت و برگشت و در نهایت تیزهوشی کوبلاخن ، امتیاز 3 را برای آرژانتینی ها به همراه داشت. عبادی پور امتیاز برابر 3 را برای ما بدست آورد. معنوی نژاد امتیاز مستقیم سرویس را برای ایران گرفت.در ادامه دو تیم همین طور نزدیک به هم پیش رفتند و در امتیاز 5 برابر شدند. لیما سرویس از دست داد و ما 6 شدیم. عادل امتیاز هفتم را برای ایران گرفت. شهرام توپش را به اوت زد و آرژانتینی ها 6 شدند. آنها در ادامه امتیاز برابر 7 را از دستان عادل غلامی گرفتند. کوبلاخن سرویس زد و در ادامه معنوی نژاد امتیز 8 را برای ایران گرفت.

شهرام محمودی امتیاز نهم را برای ما گرفت. عبادی پور سرویس زد .برونو نتوانست برای آرژانتین امتیاز بگیر و محمد جواد برای ایران امتیاز 10 را گرفت. میلاد عبادی پور با سرویسی مستقیم امتیاز 11 را گرفت. معنوی نژاد دفاع شد و سرانجام آرژانتیی ها به امتیاز 11 رسیدند. عادل امتیاز 12 را برای ما باید می گرفت اما توپش را به اوت زد. بلافاصله دو تیم هرکدام یک سرویس از دست دادند . شهرام امتیاز 13 را برای ما گرفت و 13 بر 10 شدیم. آرژانتینی ها با جولیارته امتیاز 11 را گرفتند. امتیاز 14 را هم ایران گرفت. معنوی نژاد سرویس از دست داد. سوله هم سرویس از دست داد و ما 15 شدیم. موسوی سرویس زد اما آرژانتینی ها با لیما امتیاز گرفتند و 13 شدند. کوبلاخن دفاع شد اما دفاع ما اوت شد 14 شدند.سرویس آرژانتینی ها از دست رفت و ما 16 شدیم.

لوزانو که می دانست بردن این ست برایش چقدر مهم است ، مدام اصرار می کرد اسپک ها ساده باشند و بچه ها راحت بازی کنند.با شروع دوباره بازی یوریارته برای آرژانتین امتیاز گرفت. آنها سرویس از دست دادند. ما 17 شدیم و بلافاصله امتیاز 16 را هم گرفتند. امتیاز برابر 17 را لیما برای آرژانتین گرفت. عادل غلامی باز ایران را پیش انداخت. موسوی با دفاعی عالی امتیاز 19 را هم گرفت و ولاسکو وقت استراحت گرفت. خطای تور آرژانتینی ها امتیاز 20 را به ایران داد. این بار لیما برای آرژانتین امتیاز گرفت. ایران خیلی سریع امتیاز 21 را گرفت و بعد هم معنوی نژاد خیلی زیبا امتیاز 22 را برای مان گرفت. ولاسکو سریع خواست تا با تیمش حرف بزند. او با خشم بر سر بازیکنانش فریاد می زد. ایران در 5 مصاف قبلی اش دو بار آرژانتین را برده که یکبارش با خود ولاسکو بوده است. ما یکبار هم با کواچ از سد ولاسکو گذشتیم و یکبار هم به او باختیم.

خطای تور بچه های ما یک امتیاز داد ، موسوی امتیاز 23 را برای ما گرفت. لیما امتیاز 20 را برای تیم ولاسکو گرفت و ما فقط دو امتیاز کم داشتیم. لوزانو درخواست ویدئوچک کرد. ویدئوچکی که حاصلی نداشت. سوله برای آرژانتین سرویس زد. میلاد عبادی پور امتیاز 24 را برای ما گرفت. 4 امتیاز پیش بودیم و یک امتیاز برای بردن این سرویس می خواستیم. امتیازی که بدست آمد و ما دو ست پیش افتادیم.

ست سوم:

ست سوم با امتیاز برای ایران آغاز شد.دومین امتیاز را هم ما در این ست گرفتیم.در ادامه آرژانتین اولین امتیاز را گرفت.عبادی پور دفاع شد و دو تیم برابر شدند. سرویس آرژانتینی ها اوت شد و ما پیش افتادیم. دوئلی سخت بر سر امتیاز 3 تماشایی بود. بارها توپ رفت و برگشت اما در نهایت این امتیاز به آرژانتینی ها رسید. شهرام خیلی سریع امتیاز 4 را برای ایران گرفت. آرژانتینی ها امتیاز 4 را گرفتند و دو تیم برابر شدند. برونو امتیاز 5 را از سرویس برای تیمش گرفت. امتیاز 5 برای ما 6 برای حریف بدست آمد. میلاد امتیاز 6 را برای ما گرفت. کوبلاخن دفاع شد و ما پیش افتادیم. خطای تور عبادی پور بازی را برابر 7 کرد. لیما امتیاز 8 را هم برای آرژانتین گرفت. عادل امتیاز 8 را برای ایران گرفت اما میلاد سرویس از دست داد و آرژانتینی ها در ادامه تا امتیاز 11 پیش رفتند و ما 3 امتیاز عقب افتادیم.امتیاز 12 هم به آرژانتین رسید. کوبلاخن سرانجام خودش سرویس از دست داد و ما 9 شدیم. معنوی نژاد خیلی زیبا توانست امتیاز 10 را برای ما بگیرد. در این صحنه لیما و دسوکو به هم خوردند و دو یار آرژانتین روی زمین ولو شدند. سوله برای آرژانتین امتیاز گرفت و امتیاز 11 ما را موسوی گرفت.

شهرام سرویس زد. کوبلاخن امتیاز14 آرژانتین را گرفت. موسوی امتیاز12 ر برای ما گرفت. عبادی پور  دو بار دفاع شد و آرژانتین امتیاز 15 را هم بدست آورد باز امتیاز زیاد شد. خطای آرژانتینی ها امتیاز 13 را به ما داد.سید سرویس زد.امتیاز 16 اما ساده به آرژانتینی ها رسید. عادل امتیاز 14 را برای ما گرفت. خطای تور شهرام امتیاز 17 را به آرژانتین داد. دسوکو سرویس از دست داد. مباشری هم سرویس خراب کرد. کوبلاخن باز سرویس زد و توپش به اوت رفت. ما 16 بودیم و یاران ولاسکو 18. سرویس خوب عادل و تیزهوشی موسوی امتیاز 17 را به ما داد. معنوی نژاد یک دفاع عالی کرد و دو تیم در امتیاز 18 برابر شدند. ولاسکو سریع تایم اوت گرفت و به بازیکنانش اعتراض می کرد.

سوله امتیاز 19 را برای تیمش گرفت. معنوی نژاد امتیاز برابر را در 19 برای ایران گرفت. مهدوی سرویس زد. ولی برونو امتیاز گرفت. میرزاجانپور امتیاز برابر 20 را عالی گرفت. برونو امتیاز 21 را گرفت. مباشری توپ از دست داد و آرژانتین 22 شد. مباشری امتیاز بعدی را هم از دست داد و آرژانتینی ها 23 شدند. لوزانو وقت استراحت گرفت. میرزاجانپور امتیاز 21 را برای ایران گرفت.آرمین تشکری برای سرویس آمد. ولی اثربخش نشد. آرژانتینیها 24 شدند.گنزالس و میرزاجانپور برای اعتراض به هم کارت زرد گرفتند. سرویس را راموس زد. آرژانتینی ها این ست را بردند.

ست چهارم:

شروع ست چهارم با امتیاز سرویس موسوی برای ایران شروع شد اما 4 امتیاز بعدی به آرژانتین رسید . لوزانو تایم استراحت گرفت و حسابی بازیکنانش را شماتت کرد. در شروع دوباره بازی ما دو امتیاز گرفتیم. آرژانتین اما با سوله به امتیاز 5 رسید. غلامی اسپکش را رد نکرد و آنها 6 شدند.عادل اما بلافاصله جبران کرد. ما 4 شدیم. آرژانتینی ها خیلی سریع دو امتیاز دیگر گرفتند و 8 بر 4 پیش افتادند. لوزانو مدام نکته فنی می گفت ولی در زمین بچه ها آن آمادگی و طراوت دو ست اول را نداشتند.

جواد امتیاز 5 را برای ایران گرفت. امتیاز 9 اما برایآنها بود . بازی 9 بر 6 ادامه داشت.برونو امتیاز 10 را گرفت. امتیاز 7 برای ماو 11 برای آرژانتین گرفته شد. ایران درخواست بازبینی نداشت و یک امتیاز ما از دست رفت. شهرام امتیاز 8 را برای ما گرفت. موسوی سرویس از دست داد. سوله غلامی را دفاع کرد و اختلاف امتیاز دو تیم 5 شد. امتیاز 14 هم برای آرژانتین شد. شهرام امتیاز 9 را برای ما گرفت. کوبلاخن اسپک از دست داد و ما 10شدیم. ولاسکو خیلی سریع وقت استراحت گرفت. امتیاز 11 برای ما و 16 برای آرژانتین ، وقت دوم استراحت فنی بازی را به همراه داشت. شهرام امتیاز 12 را برای ایران گرفت. امتیاز 17 به آرژانتینی ها رسید. معنوی نژاد اسپک از دست داد و آنها 18 شدند. شهرام توپ از دست داد و 19 شدند. لوزانو تایم استراحت گرفت. موسوی توپ از دست داد و آرژانتین 20 شد. معنوی نژاد دفاع شد و امتیاز 21 را گرفتند. سرانجام عادل امتیاز 13 را گرفت. کوبلاخن امتیاز 22 را بدست آورد. راموس امتیاز 23 را گرفت. کوبلاخن امتیاز 24 را گرفت. میرزاجانپور به تورخورد و ما ست چهارم را هم باختیم. ولاسکو که شاگردان سابقش را خیلی خوب می شناخت ، ناباورانه بازی باخته را رو کرد و توانست دو ست را با اختلاف امتیاز از ایران ببرد. ولاسکو که مدام از خاطرات شیرینش در ایران می گید ،بقدری خوب دست بچه های ایران را خواند که هیچ مجالی برای عرضاندام به تیم ما نداد.

ست پنجم:

شروع ست پنجم با امتیاز موسوی برای ایران شروع شد. آرژانتینی ها بلافاصله امتیاز یک را گرفتند و با دفاع شهرام باز از ما پیش افتادند.کوبلاخن در این بازی کابوس ایران شد. این بار سوله موسوی را دفاع کرد و 3 بر یک پیش افتادند. معروف با یک جای خالی ، امتیاز دوم را برای ایران گرفت. معنوی نژاد سرویس زد . یک اشتباه از والتر هوگو داور بازی سبب شد این سرویس بعد از کلی رفت و برگشت تکرار شود. سوله امتیاز 4 را برای آرژانتین گرفت. موسوی امتیاز 3 ما را گرفت. خوشحالی موسوی سبب شد تا از زمین اخراج شود البته یک یار حریف یعنی سوله هم اخراج شد.شریفات امتیاز 5 را گرفت و برابر شدیم. راموس خطای تور داشت و ما بالاخره بعد مدت ها در این بازی پیش افتادیم.

دفاع عالی بچه ها یعنی شریفات و میلاد امتیاز 7 را برای ایران گرفتند.شریفات این بار برونو را دفاع کرد و ما 8 بر 5 پیش افتادیم. امتیاز 6 برای آرژانتین و 9 برای ما بدست آد. امتیاز 7  را میلاد به آنها داد. جواد امتیاز 10 ما را گرفت. شریفات و معنوی نژاد خوش درخشیدند و نقش کلیدی در امتیازات ما داشتند. امتیاز 8 آرژانتینی ها بدست آمد. شهرام امتیاز 11 را برای ما گرفت. لیما امتیاز 9 را برای آرژانتین گرفت. معنوی نژاد از لیما امتیاز 12 را برای ما گرفت. خودش سرویس زد اما به تور کوبید. موسوی امتیاز 13 را گرفت. ولاسکو وقت استراحت خواست.ما امتیاز های 14 و 15 را هم گرفتیم و به لطف درخشش دو جوان یعنی شریفات و معنوی نژاد توانستیم پیروز شویم.

لذت تماشای فیلم های جدید
در ملکانه تماشا کنید
www.molkaneh.com

آخرین مطالب این بخش لیگ جهانی والیبال

تجاوز والیبالیست های کوبایی به مهماندار هتلی در فنلاند
8 والیبالیست کوبا به دلیل تجاوز در هتل محل اقامت در جریان بازی‌های لیگ جهانی در فنلاند دستگیر شدند. به نقل از رکنا، 8 بازیکن تیم ملی والیبال کوبا که برای بازی در چارچوب رقابت های ...
آرژانتینی ها زنان ایران را به سخره گرفتند!
پر سر و صداترین عکس والیبالی فضای مجازی؛ وقتی آرژانتینی ها حجاب را در ایران به سخره گرفتند!    
پیروزی شاگردان لوزانو با شور ایرانی و وزیر خوش‌قدم/ ضربِ شست ایران چشم صرب‌ها را درآورد!
تیم ملی والیبال کشورمان در بازی اول هفته سوم لیگ جهانی 2016 از ساعت 21 امشب (جمعه) در ورزشگاه دوازده هزار نفری آزادی مقابل تیم‌ ملی صربستان قرار گرفت و موفق شد با نتیجه 3 ...
شاگردان لوزانو در فکر شکست صدرنشین لیگ جهانی در تهران
تیم ملی والیبال ایران در اولین بازی خود در هفته سوم لیگ جهانی 2016 در سالن 12 هزارنفری آزادی به مصاف صربستان می‌رود و تلاش می‌کند باخت هفته دوم خود را برابر این تیم ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


  • مطالب مرتبط

  • دانلود آهنگ جدید احمدرضا نبی زاده به نام فصل پنجم دانلود آهنگ جدید عماد طالب زاده به نام قدم میزنم دانلود آهنگ جدید یوسف زمانی به نام خواب جدایی دانلود آهنگ جدید امین رستمی به نام نفسم رفت دانلود آهنگ جدید فرزاد فرزین و فریدون آسرایی به نام کمک کن
    جدیدترین ترانه ها
  • مطالب اخیر