یک بار در لیگ یازدهم کرانچار یک بازگشت رویایی با زردها داشت و توانست تیم از هم گسیخته لوکا را قهرمان لیگ کند. شاید این بار هم تاریخ تکرار شود.

سایت گل-اگر مجید جلالی و شاگردانش موفق به شکست دادن سپاهان می شدند تا حدودی 5 ضلعی قهرمانی وضعیتش مشخص بود.5 تیمی که با 35 و 36 امتیاز در خانه های اول تا پنجم جدول بودند.اما سپاهان به سنت این چند ساله با دست پر از تبریز برگشت تا نخستین پیروزی زرد ها پس از هشت هفته حلاوتی شیرین تر از باقلوای تبریز داشته باشد.شیرین از ان جهت که دیگر کسی امیدی به سپاهان نداشت، شیرین از این بابت که  کسی امیدوار نبود انها در یک نبرد بزرگ خارج از خانه سه امتیاز کامل را بگیرند. اما به هر ترتیبی این اتفاق افتاد تا سپاهان مجددا خودش را به عنوان یک تیم مدعی معرفی کند. کرانچار در ترکیب تیمش از وجود مهر ه های بعضا کمتر شناخته شده تری استفاده می کند.به عنوان مثال کمتر کسی نام شریفی را شنیده بود.همان مهاجمی که حبیب گردانی را در تنگنا قرار داد تا برای بار چندم در طول فصل تراکتورسازی گل به خودی بزند!

 فاصله شش امتیازی زردپوشان با صدر جدول چیزی نیست که قابل جبران نباشد.اصولا در لیگ ما این فاصله ها در چشم بر هم زدنی پر می شود. اگر سپاهان  واقعا قصد قهرمانی دارد سه شنبه همین هفته باید از سد فجر بگذرد.اگر انها از این باز خانگی سه امتیاز را بگیرند ان وقت می شود شکل هندسی مدعیان را شش ضلعی ترسیم کرد.یک بار در لیگ یازدهم کرانچار یک بازگشت رویایی با زردها داشت و توانست تیم از هم گسیخته لوکا را قهرمان لیگ کند. شاید این بار هم تاریخ تکرار شود.