قرارداد دروازه بان ایرانی اینتراخت برانشوایگ، تابستان به پایان می رسد و مسئولان این تیم آلمانی به دنبال جانشین مناسبی برای او می گردند

سایت گل – دنیل داوری با جانشینش آشنا شد.
مجله کیکر آلمان از مذاکره باشگاه اینتراخت برانشوایگ با مارکو بیزوت دروازه با 22 ساله تیم خرونیخن هلند خبر داده است.
به نوشته کیکر، بیزوت، دروازه بان تیم زیر 21 سال هلند است که باشگاه اینتراخت برای جذب او احتمالا باید با چند تیم دیگر رقابت کند.
گفته می شود از آنجایی که پتکویچ تا سال 2015 با اینتراخت قرارداد دارد، بیزوت گزینه جانشینی دنیل داوری است که قراردادش تابستان به پایان می رسد.