بيساكسيچ كه با شماره 3 براي برانشوايگ و تيم ملي بوسني بازي مي كند يكي از مدافعان اصلي اين دو تيم است

سایت گل –  وقتي تيم ملي ايران با بوسني همگروه شد يك اتفاق جالب رخ داد. دو هم تيمي و دو بازيكني كه در يك باشگاه آلماني بازي مي كنند در اين بازي بايد رودرروي يكديگر قرار بگيرند. دنيل داوري و ارمين بيساكسيچ. داوري كه 2 بازي ملي براي ايران در كارنامه دارد بايد روبروي بياكسيچ در تيم ملي بوسني قرار بگيرد. اين دو بازيكن كه در راه صعود برانشوايگ به بوندس ليگا  از بهترين ها بودند اين روزها در اين تيم آلماني رفاقت نزديكي با يكديگر دارند.

بيساكسيچ كه با شماره 3 براي برانشوايگ و تيم ملي بوسني بازي مي كند يكي از مدافعان اصلي اين دو تيم است. او 23 ساله است و 6 بازي ملي در كارنامه دارد. يك گل ملي هم به ثمر رسانده. بيساكسيچ از سال 2012 تا كنون 53 بار براي برانشوايگ به ميدان رفته و 4 گل به ثمر رسانده.

بدون شك جدال داوري و بيساكسيچ مي تواند براي برانشوايگي ها جذاب باشد. بايد منتظر بمانيم و دوئل اين دو بازيكن را روز چهارم تيرماه در شهر سالوادور و ورزشگاه فونته نوا به نظاره بنشينيم.