رئیس باشگاه باواریایی سال گذشته برای یک سفر کاری، برای کارخانه سوسیس سازی خانوادگی شان به شیکاگو سفر کرده بود و در طی این سفر، یک ملاقات هم با پپ گواردیولا در نیویورک داشت.

سایت گل- الی هوینس، رئیس باشگاه بایرن مونیخ، فاش کرد که چطور در یک سفر کاری به آمریکا، برای فروش گوشت، پپ گواردیولا را متقاعد کرد تا به این باشگاه بپیوندد.

رئیس باشگاه باواریایی سال گذشته برای یک سفر کاری، برای کارخانه سوسیس سازی خانوادگی شان به شیکاگو سفر کرده بود و در طی این سفر، یک ملاقات هم با پپ گواردیولا در نیویورک داشت.

هوینس قصد داشت این ملاقات را مخفی نگه دارد اما نزدیک بود حضور سرزده سرالکس فرگوسن، او و گواردیولا را غافلگیر کرد.

او به بیلد گفت:” این یک سفر کاری برای کارخانه ام بود. من به شیکاگو رفتم تا از کارخانه آلدی دیدن کنم. من می دانستم که پپ قصد دارد برای تعطیلات به بارسلونا برود و انجام یک ملاقات در آنجا می توانست خطرناک باشد. به همین دلیل، ما تصمیم گرفتیم که او را در آمریکا ببینم. جایی که ریسک دیده شدن، پایین بود.

من می خواستم او را به شام دعوت کنم اما الکس فرگوسن همان شب، در همان رستوران حضور داشت. مطمئنا جالب نبود که من و پپ را با هم ببیند.”

البته نتیجه این ملاقات مثبت بود و هوینس چند ماه در ژانویه، گواردیولا را به سرمربی جدید معرفی کرد.

” او تنها می خواست من را بهتر بشناسد. البته این یک سفر استثنایی بود. واقعا کسی انتظار نداشت بایرن، پپ را به خمت بگیرد.

ما فکر نمی کردیم او برای طولانی مدت با ما قرارداد ببندد.

آنچه اکنون می بینیم، نتیجه آن ملاقات چند ساعته در نیویورک است.”