طالب لو سه روزی هست در تمرین راه آهن حضور ندارد

سایت گل –  ماجراهای این فصل راه آهن درس خوبی برای منصور ابراهیم‌زاده مربی موفقی که در این فصل بحران را تجربه می‌کند است.
بزرگترین نکته‌ای که منصور ابراهیم‌زاده فراگرفته این است  که در فوتبال حرفه‌ای روز دنیا به کسی رحم نکند و به کسی هم اطمینان نکند و شاید حاصل شرایط کنونی او در تیم راه آهن  اطمینان بی‌دلیل به بازیکنانی بود که اطمینان
به آنها جایز نبود و حالا این مربی موفق که فینال لیگ قهرمانان آسیا را تجربه کرده است را به اینجا بکشاند، بزرگترین اشتباه ابراهیم‌زاده نه مسائل فنی که حاشیه کار اوست .ه نکته مهم برای  عموسبیلوی فوتبال ما رفتاربازیکنانی  است که حالا  روی او ایستاده‌اند . یکی از آنها وحید طالب‌لو است که مشخص نیست چگونه  توانست علیه منصور ابراهیم‌زاده مصاحبه کند،
طالب‌لو یادش نرود که پس از یک سال دوری از فوتبال و بعد از آن مصدومیت شدید و در شرایطی که شاید کمتر مربی‌ای به او اعتماد می کرد  همین منصور ابراهیم‌زاده او را انتخاب کرد و اتفاقا در مقابل مخالفان شدیدی که گفتند طالب‌لو دیگر دروازه‌بان نمی‌شود ایستاد .
اما منصور ابراهیم‌زاده پس از مصاحبه طالب‌لو یاد می‌گیرد که دیگر به بازیکنی رحم نکند و در فوتبال حرفه‌ای پای بازیکنی نایستد.