اگر مشکلی در سکو باشد به زمین انتقال پیدا می کند. وقتی از لحاظ روحی روانی ارامش نباشد روحیه تیم پائین می‌آید
تساوی مقابل تراکتور؟

 تراکتور امسال بیشترین امتیازات خود را در تبریز کسب کرده است و ما به این مسئله واقف بودیم. هواداران تراکتور نباید به مربی خود توهین می کردند. می دانستیم با کنترل وسط میدان می توانیم بازی را در دست بگیریم. در مورد اتلاف وقت اصلا این مسئله را قبول ندارم، نیمه اول کاملا بازی در دست ما بود.
 
شرایط صبا ؟
 خدا را شکر می کنم، شرایطمان روز به روز بهتر شده است و گام به گام جلو آمده ایم و شرایطمان در جدول را بهبود ببخشیم.

درتحلیل تراکتورسازی؟
 تراکتورسازی یک یا دو سال قبل با این تیم فرق می کرد. آن موقع یک محیط آرام وجود داشت. امسال یک مقدار از لحاظ روحی روانی این تیم دچار اختلال شد. من در تبریز و تماشاگران فهیم این تیم زندگی نمی کنم. این تیم امسال آرامش نداشت. اگر مشکلی در سکو باشد به زمین انتقال پیدا می کند. وقتی از لحاظ روحی روانی ارامش نباشد روحیه تیم پائین می‌آید. شما سال قبل به اولیویرا فرصت دادید و محیط آرامی را برای او فراهم کردید در حالی که امسال این وضعیت نبود.

 
 ریشه کم شدن تماشاگران؟
همیشه گفته ام تماشاگران آذربایجانی بهترین تماشاگران و نمونه کل ایران هستند، اما در کل ایران تماشاگران از فوتبال دور شده اند. چیزی که غیر قابل انتظار است مسئله ی مربی گری در شرایطی است که تماشاگران مربی را نمی خواهند، تعجب کردم که چرا تبریزی ها این قدر به مربی خود توهین و بی احترامی کردند. اصلا از تبریزی ها چنین انتظاری نمی رفت زیرا این حرکات در شأن آنها نبود.